Xu Groupee là gì?

Xu Groupee là một trong những khuyến mãi mà Groupee dành cho người dùng website Groupee. Groupee gửi tặng Xu Groupee cho người dùng khi người dùng có những hoạt động tích cực trên sàn như: mua hàng, chơi trò chơi tương tác, gửi đánh giá đơn hàng,…

Xu Groupee không có giá trị quy đổi thành tiền và không sử dụng với các mục đích trao đổi, cho/tặng hay mua bán giữa các thành viên trên sàn. Tuỳ từng thời điểm, số Xu Groupee được tặng cho mỗi đơn hàng sẽ được thay đổi và Groupee giữ quyền quyết định tỉ lệ và số xu Groupee tối đa được tặng cho mỗi đơn hàng và mỗi chương trình tặng xu.

Khi bạn dùng Xu Groupee để mua sản phẩm trên sàn Groupee thì giá trị quy đổi như sau: 1 Xu Groupee = 1 đồng.

Chương trình chi tiết của Tặng Xu Groupee sẽ thay đổi tại từng thời điểm và được công bố tại trang này bạn nhé.

———————-

Chương trình tặng Xu Groupee đang áp dụng: Mỗi 100.000 đồng bạn thanh toán trên sàn Groupee, bạn nhận được 2.000 Xu Groupee. Chương trình này được áp dụng cho đến khi có chương trình mới thay thế.