Hệ thống đánh giá “Shop vì người mua”

Hệ thống đánh giá “Shop vì người mua”là việc áp dụng mức phạt tiền để cải thiện hiệu quả hoạt động của shop. Groupee không chủ trương tạo doanh thu bằng các mức phạt này, nhưng chúng tôi buộc phải áp dụng để giúp shop kịp thời phát hiện những vấn đề chưa tốt để cải thiện, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo cho việc kinh doanh được bền vững. Hệ thống đánh giá “Shop vì người mua”được áp dụng cho tất cả các shop tham gia bán hàng trên Groupee. Các khoản phạt tiền sẽ được trừ vào khoản tiền kí quỹ của shop.

Cách tính mức phạt của Hệ thống đánh giá “Shop vì người mua”

Tiêu chí đánh giá Các vi phạm Mức phạt (nghìn đồng)
 

Xử lý đơn hàng

Tỷ lệ đơn lẻ trong mỗi đơn hàng “Gom lẻ thành sỉ” bị huỷ/hoàn hàng do lỗi người bán (NFRW): 10%<NFRW<30% 300
NFRW>30% 500
Tỷ lệ đơn lẻ trong mỗi đơn hàng “Gom lẻ thành sỉ” (LSRW) bị giao trễ: 10%<LSRW<30% 300
NFRW>30% 500
Đơn hàng lẻ bị huỷ/hoàn hàng do lỗi người bán (NFR) 30
Đơn hàng lẻ bị giao trễ (LSR) 30
 

 

 

Sản phẩm/   Nội dung sản phẩm

Đăng bán sản phẩm cấm theo quy định của Groupee và Nhà Nước Việt Nam 300

Xoá sản phẩm

Đăng bán hàng giả/nhái hoặc vi phạm bản quyền 300

Xoá sản phẩm

Đăng bán sản phẩm vi phạm (Vd: vi phạm từ khóa, giá ảo, sản phẩm trùng lặp) 300

Xoá sản phẩm

Vi phạm đặt tên shop (vd: tên shop chứa từ ngữ thô tục, nhạy cảm, chứa tên thương hiệu/từ khóa chính thức – official store, flagship v.v)  

500

Yêu cầu chỉnh sửa

 

 

 

Chăm sóc khách

hàng

Sử dụng từ ngữ khiếm nhã/phản cảm khi phản hồi chat hoặc phản hồi về đánh giá của người mua 300
Yêu cầu Người mua hủy đơn hàng 300
 

Thực hiện các giao dịch ngoài Groupee

500

Tài khoản bị tạm khóa/ cấm

Spam tin nhắn 500

Cấm/Hạn chế tài khoản

 

 

 

 

Cạnh tranh không lành mạnh

 

Giả mạo tài khoản bán hàng

500

Tài khoản bị tạm khóa/ cấm

Crawling và/ hoặc scraping (quét/trích xuất/đánh cắp dữ liệu

trái phép)

500

Tạm khóa tài khoản

Buff chỉ số ảo (hoạt động gian lận nhằm tạo các đơn hàng, đánh giá, lượng người theo dõi và lượt thích ảo cho shop) 500

Tạm khóa tài khoản

Giả mạo lượng truy cập trang web 300

Hạn chế tài khoản

 “Hạn chế tài khoản” nghĩa là tài khoản sẽ không được tham gia vào các chương trình khuyến mại do Groupee tổ chức. Người mua không sử dụng được Xu Groupee để thanh toán cho shop, vì thế sẽ giảm đi sự hấp dẫn của shop.

“Tạm khoá tài khoản” nghĩa là tài khoản bị tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian 20 ngày. Trong thời gian bị tạm khoá, shop không thể đăng bán sản phẩm.

“Cấm tài khoản” nghĩa là tài khoản sẽ bị xoá.

Ngoài ra, nếu trong một tháng mà tổng mức phạt tiền đạt từ 3 triệu đồng trở lên thì shop sẽ bị cấm tài khoản.

Groupee rất mong quý Nhà bán hàng tuân thủ các quy định để đem đến cho người mua các sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng, giao hàng đúng hạn. Sự hài lòng của người mua sẽ giúp cho quý Nhà bán hàng có được sự kinh doanh thành công rực rỡ và vững bền.