QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TẠI GROUPEE

Chào mừng khách hàng đến với Nền tảng thương mại điện tử Groupee.

Khi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là khách hàng đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi khách hàng tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Các điều kiện về việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của Nền tảng thương mại điện tử Groupee (Sau đây được gọi tắt là “Groupee”)        

Khách hàng khi đăng bán sản phẩm trên Groupee phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hoá.

2. Chính sách trả hàng và hoàn trả tiền cho khách hàng.

Quy định chung: Groupee đảm bảo quyền lợi của người mua bằng cách cho phép người mua gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn yêu cầu. Thời hạn yêu cầu được quy định trong chính sách này và/hoặc các chính sách/quy định khác của Groupee. Người mua và người bán có thể liên hệ với nhau để thoả thuận về việc giải quyết tranh chấp hoặc báo cho Groupee hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp xảy ra.

Qui trình xử lý yêu cầu trả hàng/hoàn tiền:

2.1. Điều kiện trả hàng/hoàn tiền: Người mua đồng ý rằng người mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

(1) Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái.

(2) Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

(3) Người bán giao sai sản phẩm cho người mua (Ví dụ: Sai màu sắc, sai kích cỡ,…)

(4) Sản phẩm người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.

(5) Sản phẩm bị trả lại không phải là Sản phẩm hạn chế trả hàng.

(6) Người bán đã tự thoả thuận và đồng ý cho người mua trả hàng (Tuy nhiên, Groupee sẽ cần người bán xác nhận lại những thoả thuận này).

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Riêng đối với các sản phẩm là thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng), người mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Tất cả các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền phải được thực hiện trên Groupee. Groupee luôn cân nhắc cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản dịch vụ của Groupee.

Trừ khi được đề cập trong Chính sách trả hàng và hoàn trả tiền này, các trường hợp trả hàng do người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

Sản phẩm hạn chế trả hàng thuộc các nhóm sản phẩm dưới đây:

(1) Nhóm sản phẩm thuộc voucher và dịch vụ.

(2) Nhóm sản phẩm thuộc mô tô, xe máy, xe hơi.

(3) Nhóm thực phẩm tươi sống và/hoặc đông lạnh.

(4) Một số sản phẩm thuộc nhóm sữa – trứng bao gồm: Bột kem béo, bơ động vật và thực vật, phô mai và bột phô mai, kem, trứng, đậu phụ.

Với các khiếu nại có bao gồm các sản phẩm hạn chế trả hàng, Groupee sẽ chủ động xem xét các bằng chứng mà các bên (người mua/người bán/đơn vị vận chuyển) cung cấp và đưa ra quyết định cuối cùng:

(1) Hoặc người mua được hoàn tiền ngay (không cần phải trả hàng) nếu bằng chứng hợp lệ.

(2) Hoặc Groupee từ chối khiếu nại nếu bằng chứng không hợp lệ.

2.2. Quyền lợi của người bán.

Khi nhận được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền từ phía người mua, Groupee sẽ xem xét và quyết định cho người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo cho người bán (i) về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc (ii) quyết định xử lý yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Groupee thông qua nền tảng website và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại và/hoặc tin nhắn qua các ứng dụng nhắn tin khác. Nếu (i) không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Groupee hoặc (ii) chưa nhận được hàng trả về hoặc (iii) hàng trả về không thuộc các trường hợp mà người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc (iv) hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả, người bán cần gửi phản hồi trong vòng 2 ngày lịch (Hoặc thời hạn khác được Groupee qui định trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Groupee. Sau thời hạn này mà Groupee không nhận được bất cứ phản hồi nào từ người bán, Groupee hiểu rằng người bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của Groupee và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được Groupee cân nhắc thực hiện mà không cần người mua phải hoàn trả hoàn cho người bán. Phí vận chuyển liên quan đến việc gửi hàng đi và trả hàng về sẽ (i) do người bán thanh nếu Groupee xác định việc trả hàng là do lỗi của người bán hoặc (ii) do người mua thanh toán nếu Groupee xác định rằng người mua đã trả hàng khi không thuộc các trường hợp người mua được trả hàng. Đối với những sản phẩm hạn chế trả hàng, người bán đồng ý rằng nếu khiếu nại về việc hoàn tiền của người mua là hợp lệ, Groupee sẽ hoàn lại tiền cho người mua và người bán có thể không được nhận lại hàng từ người mua.

Trường hợp 1: Người mua gửi hàng thành công ngày 6/9, người bán nhận hàng hoàn ngày 7/9

Trường hợp 2: Người mua gửi hàng thành công ngày 6/9, người bán vẫn chưa nhận được hàng sau ngày 8/9.

2.3. Tình trạng của hàng trả lại.

Để hạn chế rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, người mua lưu ý phải đóng gọi theo quy định về đóng gói hàng hoá trong Chính sách vận chuyển của Groupee và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hoá đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

2.4. Chi phí trả hàng.

Người mua có thể lựa chọn trả hàng theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi hàng tại bưu cục”. Người mua không phải thanh toán bất cứ khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng, trừ trường hợp Groupee xác định rằng người mua đã trả hàng khi không thuộc các trường hợp người mua được trả hàng.

2.5. Hoàn tiền cho hàng trả lại.

(1) Groupee sẽ chỉ hoàn tiền cho người mua khi người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: (i) Người bán xác nhận đã nhận được hàng trả lại, hoặc (ii) Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của người bán, hoặc (iii) Đơn hàng của người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và Groupee quyết định cho người mua được hoàn tiền khi người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển đã nhận được hàng hoàn trả.

(2) Trong trường hợp người mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Groupee thì Groupee, trong một số trường hợp, sẽ quyết định việc hoàn tiền ngày cho người mua mà không cần phải chờ người mua trả hàng hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại khoản (1) bên trên của mục 2.5

(3) Groupee sẽ tự động hoàn tiền cho người mua trong trường hợp người bán không phản hồi trong khoản thời gian đã được quy định trước.

(4) Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Số dư tài khoản Groupee, hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ của người mua đã đăng kí với Groupee.

(5) Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do người bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai bên tự thoả thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Trường hợp Groupee nhận được khiếu nại từ người mua vì lí do. Người bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị sản phẩm thì Groupee, tại bất cứ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số dư tài khoản Groupee của người bán số tiền chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị sản phẩm trừ đi số tiền đã hoàn lại cho người mua) để thanh toán cho người mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của người bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách trả hàng và hoàn tiền của Groupee.

2.6. Liên lạc giữa người bán và người mua.

Groupee khuyến khích người mua chủ động liên hệ với người bán để thương lượng và giải qyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên nền tảng của Groupee khi có bất kì vấn đề nào phát sinh trong giao dịch.

2.7. Tranh chấp giữa người mua và người bán.

Trong trường hợp người mua và người bán không thể thống nhất về phương án giải quyết, người mua và người bán có thể khiếu nại việc này đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia đến cơ quan có thẩm quyền, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời cho Groupee về việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Groupee mà Groupee cho là hợp lý theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp này, người bán và người mua cùng đồng ý rằng một khi Groupee đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho người bán theo quy định của Groupee, Groupee có quyền tạm hoãn thanh toán cho người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa người bán và người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho người bán theo chính sách của Groupee, cả người mua và người bán đồng ý rằng Groupee không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kì trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng. Người mua và người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Groupee không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kì việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kì chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kì hành động nào của Groupee theo Chính sách trả hàng và hoàn tiền này.

3. Chính sách bảo hành sản phẩm.

Một số sản phẩm được bán trên Groupee sẽ được bảo hành. Việc bảo hành này sẽ được thực hiện bởi nhà phân phối và/hoặc người bán. Để chắc chắn rằng sản phẩm được hưởng chế độ bảo hành, người mua cần liên hệ với người bán trước khi đặt hàng.

4. Các tiêu chuẩn về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

Groupee luôn quan tâm đến chất lượng hàng hoá dịch vụ mà người bán cung cấp trên Groupee. Người bán cần đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, rõ ràng về sản phẩm đăng bán. Groupee thường xuyên triển khai các biện pháp khác nhau để đảm bảo sản phẩm đăng bán trên Groupee có chất lượng đúng như mô tả. Groupee sẽ cố gắng hết sức để đôn đốc, giám sát bên thứ 3 để đảm bảo giao hàng đúng, đủ và đảm bảo chất lượng. Những trường hợp phát sinh ngoài mong đợi sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận của các bên.

5. Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi và khách hàng trong mỗi giao dịch.

5.1. Quyền và nghĩa vụ của người mua.

Khi nhận hàng, người mua cần phải kiểm tra kĩ sản phẩm đã nhận, bao gồm: số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa nhằm tránh phát sinh các vấn đề về sau. Groupee khuyến khích người mua quay video và/hoặc chụp hình lại quá trình mở gói hàng để làm bằng chứng về sau nếu cần. 

5.2. Quyền và nghĩa vụ của người bán.

Người bán có nghĩa vụ giao hàng đúng, đủ về số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm theo cam kết với người mua. Người bán đồng ý rằng người bán, trong mọi khả năng có thể, giải quyết các vấn đề mà người mua hàng của mình gặp phải.