Groupee
0
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng
banner copy

Giá hủy diệt

Trà đậu gạo lứt

110.000 - 130.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Cá thu cắt lát- 1kg

230.000 - 250.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Cá Bò Da Làm Sạch

180.000 - 250.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Cá đù xẻ lóc xương

150.000 - 180.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Bánh tráng gạo mè đen

45.000 - 55.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Bánh tráng cuốn Đại Lộc

65.000 - 85.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Phở gạo khô

25.000 - 35.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Bánh tráng gạo lứt

19.000 - 23.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Trà đậu đen xanh lòng mix đậu ván

110.000 - 130.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Bơ vườn cực dẻo béo Tạ Hine, Lâm Đồng

18.700
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Bún gạo khô

45.000 - 55.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Dầu tràm Huế

140.000 - 160.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Nhang quế 30 cm

100.000 - 130.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Nhang quế 40cm

100.000 - 130.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ

Bánh tráng ram

65.000 - 85.000
0 0 ĐÃ ĐÓNG, CÓ BÁN LẺ
1 2 3
x